شماره: 32
1401/11/05
پیشگیری از انفجار کپسول‌ گاز در مراکز آزمایشگاهی، درمانی و صنعتی
پیشگیری از انفجار کپسول‌ گاز در مراکز آزمایشگاهی، درمانی و صنعتی

امروزه تامین و افزایش سطح ایمنی در خصوص انبارش و نگهداری ایمن گازها و پیشگیری از انفجار کپسول‌های گاز در مراکز آزمایشگاهی، درمانی و صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این روزها متاسفانه شاهد حوادث ناگوار به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی در خصوص نگهداری کپسول های گاز بویژه کپسول های گازهای آتشگیر (هیدروژن و استیلن) و گازهای اکسید کننده (اکسیژن و نیتروزاکساید) در مراکز فوق الذکر هستیم. معمولا این حوادث به دلیل انتقال نا ایمن کپسول ها به داخل فضاهای کاری مراکز و نیز عدم استفاده از کابینت های مخصوص و ضد آتش نگهداری کپسول و سیلندرهای گاز اتفاق می افتد. اصولا نگهداری و ذخیره سازی کپسول های گازها حتی گازهای خنثی و غیر واکنش پذیر مستلزم رعایت نکات ایمنی و نیز استفاده از تجهیزات تخصصی در این زمینه است. در شرایط نرمال توصیه می گردد کپسول های گاز (از هر نوع) خارج از فضاهای مسقف مراکز آزمایشگاهی، درمانی، تحقیقاتی و صنعتی نگهداری گردند ولی در بسیاری از مراکز به دلایل گوناگون مانند عدم وجود فضای مناسب و کافی در بیرون ساختمان، تردد بالا در محوطه های بیرونی ساختمانها، عدم امکان عبور لوله ها و نیز اجرای پایپینگ و تیوبینگ مناسب انتقال گاز به داخل فضاهای کاری بواسطه عدم پیش بینی مسیرهای عبوری ایمن، سختی پایش کپسول ها و غیره، انتقال کپسول ها به داخل ساختمان را امری اجتناب ناپدیر می سازند. در این خصوص راه کارهای خاصی وجود دارد که خطرات مربوطه را تا حد قابل قبولی کاهش می دهد.

بدون شک اجرای سیستم مرکزی کنترل و انتقال گاز و بویژه استفاده از کابینت های ایمنی ضد آتش تایپ ۹۰ مخصوص کپسول و سیلندرهای گاز از مهمترین این راه کارها به شمار آمده و استفاده از آنها در چنین شرایطی اکیدا توصیه می گردد! در این راستا شرکت مهندسی پترونیک صنعت با بهره گیری از توان بازرگانی و فنی خود آمادگی دارد در خصوص مشاوره، تامین و نصب و راه اندازی این دسته از تجهیزات، تجارب خود را با خریداران و کارفرمایان محترم به اشتراک گذارد.

حق انتشار محفوظ است ©