شرکت مهندسی پترونیک صنعت
شرکت مهندسی پترونیک صنعت راهکارهای برتر آزمایشگاهی

نمایشگاه ایران فارما ۲۰۱۷

بدینوسیله از کلیه مشتریان، کارشناسان، اساتید و علاقه مندان محترم امور آزمایشگاهی دارویی کشور که از غرفه این شرکت در نمایشگاه ایران فارما ۱۳۹۶ بازدید فرموده و مشوق ما بودند تشکر و قدردانی می نمائیم.
لازم به ذکر است، شرکت مهندسی پترونیک صنعت با هدف معرفی ” طراحی و تجهیز نسل جدید آزمایشگاه های صنایع داروسازی و مراکز تحقیقاتی با رویکرد افزایش سطح ایمنی و سازگاری با محیط زیست” در سومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته حضور داشت.

نمایشگاه ایران فارما ۲۰۱۷ (۲۱ الی ۲۳ شهریور ۱۳۹۶)

– بزرگترین گردهمایی متخصصان و صاحبان صنایع داروسازی در منطقه
– بیش از ۱۵۰۰۰ متر مربع فضای آزمایشگاهی
– بیش از ۵۰۰۰ متر مربع فضای آموزشی
– مشارکت بیش از ۵۰۰ شرکت دارویی

تصاویری از غرفه پترونیک در نمایشگاه

بالا
شرکت مهندسی پترونیک صنعت

youtube linkedin