شرکت مهندسی پترونیک صنعت
شرکت مهندسی پترونیک صنعت راهکارهای برتر آزمایشگاهی

تجهیزات عمومی آزمایشگاه

تجهیزات عمومی آزمایشگاه
Logo_SH-Scientific

شرکت مهندسی پترونیک صنعت نماینده رسمی کمپانی SH-Scientific کره جنوبی

آون خشک کن | Drying Oven

آون خشک کن | Drying Oven آون خشک کن (فور آزمایشگاهی) ساخت شرکت SH-Scientific کره جنوبی آون خشک کن که اصطلاحا فور آزمایشگاهی نیز نامیده می­شود در آزمایش
  ادامه

آون خشک کن تحت خلاء | Vacuum Drying Oven

آون خشک کن تحت خلاء | Vacuum Drying Oven آون خشک کن خلاء ساخت شرکت SH-Scientific کره جنوبی آون خشک کن خلاء برای خشک کردن در دماهای پایینتر با استفاده از پا
  ادامه

شبیه ساز شرایط محیطی | Climate Chamber

شبیه ساز شرایط محیطی | Climate Chamber شبیه ساز محیطی (اتاقک کنترل دما و رطوبت) ساخت شرکت SH-Scientific کره جنوبی اتاقکهای شبیه­ ساز شرایط محیطی برا
  ادامه

انکوباتور آزمایشگاهی | Incubator

انکوباتور آزمایشگاهی | Incubator انکوباتور آزمایشگاهی ساخت شرکت SH-Scientific کره جنوبی یکی از دستگاههای اصلی برای هر آزمایشگاه که نیاز به نگهداری نمون
  ادامه

انکوباتور یخچالدار آزمایشگاهی | Refrigerated Incubator

انکوباتور یخچالدار آزمایشگاهی | Refrigerated Incubator انکوباتور یخچالدار آزمایشگاهی ساخت شرکت SH-Scientific کره جنوبی جهت انکوباسیون نمونه­ ها در دماه
  ادامه

اتوکلاو آزمایشگاهی | Autoclave

اتوکلاو | Autoclave اتوکلاو آزمایشگاهی (استریلیزاتور) ساخت شرکت SH-Scientific کره جنوبی جهت انجام عملیات استریلیزاسیون و هر واکنش دیگری که نیاز به دما و فش
  ادامه

آسیاب آزمایشگاهی | Ball Mill

آسیاب آزمایشگاهی | Ball Mill     دانلود کاتالوگ Ball Mills
  ادامه

کوره آزمایشگاهی | Furnace

کوره آزمایشگاهی | Furnace     دانلود کاتالوگ فنی Furnaces
  ادامه

منتل | Mantle

منتل | Mantle ساخت شرکت SH-Scientific کره جنوبی   دانلود کاتالوگ فنی Heating Mantles Datasheet
  ادامه

بالا
شرکت مهندسی پترونیک صنعت

youtube linkedin